WIFI straling

Is WIFI schadelijk? 480 270 admin

Is WIFI schadelijk?

“Wat is het wifi wachtwoord?” is een vraag die tegenwoordig heel normaal is. Wifi lijkt onmisbaar geworden te zijn in onze samenleving en wordt vaak toegejuicht, maar er worden ook kanttekeningen bij deze technologie geplaatst. Want wat is eigenlijk het effect van wifi-straling op onze gezondheid? 

Wifi, oftewel draadloos internet, is tegenwoordig niet meer weg te denken. Er wordt door meer en meer mensen gebruik van gemaakt en is soms zelfs van vitaal belang, zoals in de gezondheidszorg. Door het gebruik van wifi ontstaat er wifi-straling. Van die straling wordt nu door sommigen beweerd dat deze schadelijk is.

Elektromagnetische straling

Wifi-straling is elektromagnetische straling. De ether zit vol met zogenaamde ‘radiofrequente elektromagnetische golven’. Zo’n elektromagnetisch veld (RF veld) werd voorheen voornamelijk door radio en televisie gebruikt, nu maken alle draadloze apparaten er gebruik van. De sterkte van deze velden blijft onder de gezondheidslimieten, maar omdat wifi een relatief nieuw fenomeen is, wordt er nog volop onderzoek gedaan naar de effecten van wifi-straling op onze gezondheid.

Wat zeggen de onderzoeken over wifi?

Er zijn onderzoeken uitgevoerd die aan lijken te tonen dat er wel degelijk een schadelijk effect op kan treden, maar er bestaat nog geen wetenschappelijke eensgezindheid. Sommige landen en organisaties nemen maatregelen om eventuele schade te voorkomen. In Frankrijk bijvoorbeeld is in 2015 besloten een verbod op wifi-installaties in kindercrèches in te voeren. Dit is onderdeel van een nieuwe Franse wet met verschillende maatregelen die de bevolking beter moeten beschermen tegen elektromagnetische straling. Ook zeggen sommige mensen gezondheidsklachten te ervaren vanwege RF-velden in hun buurt. Ze kunnen last hebben van problemen als hoofdpijn, duizeligheid, concentratieproblemen en vermoeidheid. Na onderzoek blijkt echter geen verband gevonden te zijn tussen deze klachten en RF-velden en ook is onduidelijk hoe RF-velden tot deze klachten zouden kunnen leiden.

De Wereld Gezondheidsorganisatie, een gespecialiseerd agentschap dat als doel heeft de gezondheid van de wereldbevolking te verbeteren, sluit niet uit dat sommigen gevoeliger zijn voor elektromagnetische velden dan anderen. Want ook al is straling niet te horen of zien, ons zenuwstelsel neemt het wel waar. Deze organisatie heeft tevens radiofrequente elektromagnetische golven, waaronder wifi valt, geclassificeerd als mogelijk kankerverwekkend en dus mogelijk schadelijk voor de gezondheid.

Het Kennisplatform ElektroMagnetische Velden stelt dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat er gezondheidseffecten optreden bij kinderen bij normale blootstelling aan elektromagnetische velden. Wel is het zo dat er nog weinig onderzoek is gedaan rondom elektromagnetische velden en kinderen, onder andere om ethische redenen. Ook merkt het platform op dat er signalen zijn dat mensen zich zorgen maken over het effect van de straling van bijvoorbeeld wifi op hun kinderen. Het Kennisplatform raadt deze mensen aan de blootstelling te beperken, om zo de zorgen te verminderen.

Nader onderzoek noodzakelijk om te bepalen of wifi schadelijk is

Er is al het één en ander bekend over het effect van wifi-straling op de gezondheid, maar verder onderzoek is noodzakelijk om erachter te komen of wifi echt schadelijk is. De Gezondheidsraad stelt dat nader onderzoek naar lange termijn effecten van blootstelling aan wifi gewenst is.

Tevens raadt deze instelling aan verder onderzoek te verrichten bij met name jonge kinderen, om de invloed van wifi-straling op hun hersenen te onderzoeken.

ZonMw, organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, coördineert het programma ‘Elektromagnetische Velden en Gezondheid’, waar ook het Kennisplatform Elektromagnetische Velden bij betrokken is. Hiervoor is gekozen omdat wetenschappers momenteel onvoldoende de vragen kunnen beantwoorden die spelen bij mensen, zoals hoe schadelijk bijvoorbeeld wifi-straling is voor de gezondheid. Uit de tussentijdse evaluatie blijkt dat de uitgevoerde projecten geen aanwijzingen hebben opgeleverd dat dagelijkse blootstelling aan elektromagnetische velden leidt tot permanente gezondheidsschade. Wel wordt aangegeven dat de wetenschap mogelijke gezondheidseffecten van straling zoals wifi niet volledig uit kan sluiten.

Bron: www.prescan.nl

WhatsApp Neem contact op via WhatsApp