Huurvoorwaarden

Wanneer u bij Stop Straling een MK30 huurt, gaat u akkoord met onderstaande huurvoorwaarden.

U huurt

Een MK30 meetkoffer, welke omvat: een hoogfrequent stralingsmeter HF38C, een laagfrequent stralingsmeter ME3840B, een K2 koffer, handleidingen / uitleg. De huurperiode gaat van start op het moment van ophalen of in geval van verzending op de dag dat u de MK30 meetkoffer ontvangt. De huurperiode eindigt op de dag wanneer u de MK30 meetkoffer aflevert bij Stop Straling of in geval van verzending de dag dat Stop Straling de MK30 ontvangt.

Kosten en betaling

  • Huurperiode van zeven dagen – € 75,00 inclusief btw.
  • Verlenging per dag – € 15,00 inclusief btw.
  • De maximale huurperiode bedraagt 14 dagen – € 150,00 inclusief btw.

 

Bovengenoemde prijzen zijn inclusief eventuele verzendkosten naar u toe. U draagt de verzendkosten voor het retourneren van de MK30 meetkoffer. Er wordt daarnaast een borgsom in rekening gebracht ad € 450,00 inclusief btw. Betaling geschiedt vooraf en de borg wordt achteraf aan u teruggestort, al dan niet verrekend met eventuele aanvullende kosten.

Gratis gebruik MK30 voor nameting

In het geval u voor een bedrag ad € 250,00 inclusief btw aan straling werende producten aanschaft, mag u de MK30 nog eens 7 dagen extra gebruiken zonder meerkosten.

Retourneren MK30
U dient de MK30 meetkoffer direct na afloop van de huurperiode te retourneren aan Stop Straling, voor uw rekening en risico.

Aansprakelijkheid
U bent tijdens de huurperiode verantwoordelijk en aansprakelijk voor verlies, beschadiging of vernietiging van het gehuurde. Kosten voor reparatie of vervanging van de MK30 meetkoffer als gevolg van schade ontstaan tijdens uw huurperiode komen voor uw rekening.  In het geval van een defect of gebrek aan de MK30 meetkoffer, dient u Stop Straling onmiddellijk te informeren. U mag zelf geen reparaties of wijzigingen aan de MK30 meetkoffer aanbrengen.

WhatsApp Neem contact op via WhatsApp