Wat is straling?

En wat doen we er aan?

Voor veel mensen is het woord “elektromagnetische straling” bekend door de vele toepassingen die gebruikt worden om (draadloos) informatie over te brengen, zoals bijvoorbeeld mobiele telefonie en WiFi/bluetooth apparatuur. Maar eigenlijk spreken we pas van “straling” bij zeer hoge frequenties waar elektromagnetische velden zich tegen lichtsnelheid voortplanten in de vorm van een golf. De hoeveelheid energie is dan zo hoog dat ze de chemische verbindingen tussen moleculen kunnen doorbreken. Om het makkelijk te houden spreken wij over “elektromagnetische straling” in plaats van “niet ioniserende elektromagnetische velden”.

De hoeveelheid elektromagnetische straling is in de afgelopen jaren extreem toegenomen door veel nieuwe en handige toepassingen in en rondom uw woning. Erg handig natuurlijk, maar over de nadelige gevolgen van straling is helaas nog niet veel bekend. Echter is het al vaak bewezen dat een grote hoeveelheid elektromagnetische straling een negatieve invloed heeft op het menselijk lichaam*. Veel voorkomende klachten zijn: Slecht slapen, hoofdpijn, oorsuizen, bromtonen, prikkelingen op de huid en steken rond de hartstreek.

Elektromagnetische straling is een algemeen begrip voor vele soorten straling. Het spectrum reikt van zeer lange golflengtes met weinig energie, zoals radiogolven (niet ioniserende elektromagnetische velden), tot zeer korte golflengtes met veel energie, zoals gamma stralingen (ioniserende straling).

Stop Straling is gespecialiseerd in het meten en afschermen van de meest voorkomende (niet ioniserende) elektromagnetische straling in en rondom uw woning. Onze metingen vallen in het spectrum van 5 Hz (extreem lage frequenties), tot aan 8 GHz (radio/micro-golven). Zie afbeelding. Alleen deze niet-ioniserende elektromagnetische velden komen voor in en rondom uw woning.

Spectrum straling

Elektromagnetische straling is onzichtbaar en daarom is het moeilijk te bepalen waar het vandaan komt en hoe sterk deze straling is. Om een goed inzicht te krijgen van de straling belasting in uw woning heeft Stop Straling gespecialiseerde meetapparatuur waarmee onze meetspecialisten deze straling aantoonbaar in kaart brengen. Bij ongeveer 90% van de metingen is de straling afkomstig van eigen apparatuur in huis. Door deze uit te schakelen of te verplaatsen zijn vaak de problemen al opgelost. Bij ongeveer 10% van de metingen is de straling afkomstig van een externe bron. Denk hierbij aan zendmasten op straat en/of WiFi/Bluetooth apparatuur van de buren.

Stop Straling heeft afschermproducten zoals, muurverf, raamfolie en gordijnstof om deze elektromagnetische straling eenvoudig af te schermen. Hoe onze straling werende producten precies werken kunt u lezen op onze “Product pagina”.

Onze meetspecialisten helpen onze klanten door de elektromagnetische straling te meten en in kaart te brengen in een meetrapport. Het meetrapport geeft per ruimte in uw woning aan hoeveel straling aanwezig is en waar dit vandaan komt. Op basis van de richtlijnen van SBM-2015 worden in het meetrapport adviezen uitgebracht om de stralingsbelasting te verlagen waar dat nodig is.

Via onderstaande buttons vindt u nog meer informatie over een straling meting, de verschillende soorten straling en de invloed op ons slaap gedrag!

(* bron: MDPI Zwitserland. https://www.mdpi.com/1422-0067/22/7/3772/htm)

WhatsApp Neem contact op via WhatsApp