Posts By :

admin

Blog 2: Sleep well feel well 920 520 admin
Sleep well feel well

Blog 2: Sleep well feel well

We kennen allemaal wel het gevoel dat we meer vermoeid uit bed komen dan dat we erin gingen. Wanneer we moeten presteren en alle energie nodig hebben, is dit geen goed begin van de dag. Deze oververmoeidheid gaat vaak gepaard met prikkelbaarheid, hoofdpijn en andere onverklaarbare lichamelijk klachten met alle gevolgen van dien.

Al jaren zijn mensen op zoek naar externe factoren die deze klachten kunnen veroorzaken. Verantwoord leven, zoals gezonde voeding, beweging en een juiste werk/privé balans worden als vanzelfsprekend genomen. Maar welke factoren verstoren ons ook tijdens de nacht?

In alle huizen in Nederland lopen diverse elektriciteitskabels om op alle verdiepingen de stopcontacten van stroom te voorzien. Niet kabels van niet geaarde stopcontacten zenden een laagfrequent elektrisch veld uit die gedurende de hele dag onder “spanning” staan. Deze laagfrequente elektrische spanning beïnvloedt de slaapcyclus omdat deze de aanmaak van ons slaaphormoon melatonine vertraagd. Het resultaat is dat we de slaap moeilijk vatten en als we dan slapen, dan worden we meerdere malen wakker per nacht.

Om te weten of deze vorm van elektrosmog aanwezig is op uw slaapkamer, kunt u dit in kaart brengen door zelf te meten of een meting uit te laten voeren. Na de meting kunt u met eenvoudige tips stralingsbronnen, zoals bijvoorbeeld een wekkerradio verplaatsen naar een plek in de slaapkamer waar de straling geen invloed heeft op uw lichaam.

Echter komt “helaas” niet al deze elektrosmog van binnenshuis. Door de komst van betere internetverbindingen en mobiele netwerken als 4g en het aankomende 5g bieden onze huizen niet altijd genoeg resistentie.

Van buitenaf dringen diverse stralingen via de muren of zelfs ramen onze woon-, en/of slaapomgeving binnen. Deze draadloze verbindingen, ook wel hoogfrequente straling genoemd, kunt u ook in kaart brengen met meetapparatuur. Mocht de gemeten hoeveelheid straling over de limiet gaan, dan kunt u de muren en eventueel ramen afschermen met een elektrosmog reducerende muurverf, (gordijn)stof of straling werende raamfolie van Stop Straling. Al onze producten reduceert de straling van buiten de ruimte met 99% en geeft u uw verdiende nachtrust weer terug.

Hoe kunt u dit nu realiseren?

Stop Straling biedt u de mogelijkheid om een meetkoffer te huren https://stopstraling.nl/zelf-gratis-meten/ of een meting uit te laten voeren door onze meetspecialist https://stopstraling.nl/straling-in-huis-laten-meten/. Op basis van de bevindingen adviseren wij u met de juiste maatregelen en producten zodat u uw rust weer terug krijgt. Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Meer informatie over straling en uw slaap: https://stopstraling.nl/slecht-slapen-door-straling/

Bezoek onze webshop of stel een vraag via info@stopstraling.nl

Uw mobiele telefoon is uw beste vriend, maar is dit wel zo? 940 788 admin
Straling telefoon - Uw mobiele telefoon is uw beste vriend, maar is dat wel zo - Stop straling

Uw mobiele telefoon is uw beste vriend, maar is dit wel zo?

Sinds de introductie van mobiele telefoons in de jaren negentig is de afhankelijkheid van de mens met dit handige apparaatje in de afgelopen decennia hard gegroeid. Tegenwoordig kunnen we bijna alles regelen met simpelweg één druk op de knop. Waar we vroeger nog een 100.000 stratenboek onder de bijrijdersstoel vandaan moesten halen, zeggen we nu tegen de telefoon waar u heen wil, om vervolgens de kortste, snelste of gezelligste route te kiezen.

De mobiele telefoon zorgt voor een positieve versnelling van het leven in vele opzichten waarbij het gemak de boventoon voert. Maar kan het ook zijn dat de mobiele telefoon ons vertraagd of verzwakt in welk opzicht dan ook?

Door het steeds verder toenemende gebruik van mobiele apparaten op de wereld zijn providers genoodzaakt het mobiele netwerk uit te breiden en te versnellen. Deze toename van mobiele apparaten gaat gepaard met een toename van dataverkeer wat resulteert in meer straling in de atmosfeer.

De toename van straling van mobiele netwerken en telefoons baart ons de laatste jaren steeds meer zorgen, dat mensen zich afvragen of het continue dragen van een mobiele telefoon tegen het lichaam goed is voor de gezondheid. Deze telefoons zijn immers zo sterk dat het belsignaal een bereik heeft tot wel 7 kilometer. De geldende stralingslimieten zijn zo hoog, dat de telecom branche bijna nooit de limiet overschrijdt.

Negatieve effecten door straling

Veel wetenschappelijke onderzoeken geven aan dat een zware belasting aan straling negatieve effecten heeft op het menselijk lichaam zoals onder andere:

  • slapeloosheid
  • vermoeidheid
  • hoofdpijn
  • DNA schade
  • verminderde vruchtbaarheid

Deze negatieve effecten zullen zich niet aandienen op de korte termijn, maar zullen op de lange termijn dit ongewenste effect kunnen aanrichten.

Om u een ander simpel voorbeeld te geven heeft de nicotine uit een sigaret op de korte termijn (nog) geen negatief effect op het lichaam, maar op de lange termijn stapelen de gezondheidsklachten door teveel nicotine zich snel op.

Straling van mobiele telefoons

Hetzelfde geldt voor de straling van mobiele telefoons en het netwerk dat de verbinding mogelijk maakt. Een continue hoge blootstelling van straling geeft op de lange termijn een negatieve reactie op het lichaam. Maar dit kunt u niet stopzetten.

Wat u wel kunt doen is uw woning afschermen tegen deze vormen van straling met behulp van een elektrosmog reducerende muurverf, (gordijn)stof of straling werende raamfolie van Stop Straling. Al onze producten reduceert de straling van buiten de ruimte met ruim 99% en geeft u uw verdiende (nacht)rust weer terug. Daarnaast is het aan te raden uw mobiele telefoon `s nachts op vliegtuigmodus te zetten en de WiFi en Bluetooth verbinding uit te zetten wanneer u deze niet gebruikt. Deze vormen van straling verstoren de natuurlijke rust- en herstelprocessen van het lichaam, waardoor u meer vermoeid raakt.

In 5 simpele stappen stralingsarm wonen

Stop Straling heeft voor u een stappenplan opgesteld om in 6 eenvoudige stappen de straling in uw woning af te schermen. Klik hier voor meer informatie.

Tegenstanders 5G gaan in hoger beroep tegen de staat 960 720 admin

Tegenstanders 5G gaan in hoger beroep tegen de staat

De Stichting Stop5GNL probeert opnieuw om via de rechter de uitrol van 5G-netwerken in Nederland te stoppen.

De stichting verloor eind vorige maand een kort geding hierover, maar gaat in hoger beroep. De klagers zeggen dat de gezondheidsrisico’s te groot zijn en dat hun eisen onterecht zijn afgewezen. De voorzieningenrechter in Den Haag oordeelde vorige maand dat er geen aanwijzingen zijn dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Gezondheidsraad, waarop de Staat zich baseert, onzorgvuldig te werk zijn gegaan en geen oog hadden voor kritiek op de introductie van 5G. De rechter lichtte in zijn mondelinge uitspraak toe dat hij alle tegenstrijdige meningen van verschillende deskundigen niet kan wegen.

Veiling frequenties

De overheid begint op 29 juni met de veiling van frequenties voor de 5G-netwerken. De frequenties worden in de zomer verstrekt aan providers, die dan hun 5G-netwerk kunnen inschakelen. De drie grote Nederlandse telecomaanbieders (KPN, T-Mobile en Vodafone) zullen aan de veiling meedoen. De volledige lijst van deelnemers is niet openbaar.

KPN, T-Mobile en Vodafone hebben hun netwerken de afgelopen maanden al klaargemaakt voor 5G. Vodafone biedt sinds eind april al 5G aan via een gedeelde frequentie met zijn 4G-netwerk. KPN en T-Mobile wachten tot zij toegang hebben tot de nieuwe frequenties.

Nieuwe smartphones

5G is de snellere opvolger van de huidige 3G- en 4G-netwerken. 5G-signalen lopen onderweg minder vertraging op. Dat moet de weg vrijmaken voor onder andere zelfrijdende auto’s, slimme apparaten en voor virtual reality en augmented reality.

Als consument heb je twee dingen nodig om van 5G gebruik te maken: een 5G-abonnement van je provider en een geschikte smartphone. Veel nieuwe Android-smartphones ondersteunen 5G al. De eerste iPhones met 5G-ondersteuning worden dit najaar verwacht.

Bron: RTL Nieuws

Uitspraak: Staat mag verder met uitrollen van 5G-netwerk 960 598 admin

Uitspraak: Staat mag verder met uitrollen van 5G-netwerk

De eis die de stichting Stop5GNL aanspande tegen de Nederlandse staat over de invoering van het landelijke 5G-netwerk. De techniek, die voor de vijfde generatie mobiele netwerken staat en hoge communicatiesnelheden garandeert, zou volgens de stichting gezondheidsrisico’s opleveren. De rechter is van mening dat de overheid voldoet aan de regels van de Europese telecomwetgeving en de veiligheid in acht neemt.

Een wetenschappelijke basis voor de vrees voor gezondheidsschade zou ontbreken, maar Stop5GNL eiste bij de rechtbank dat de overheid op zijn minst moet wachten op een rapport van de Gezondheidsraad dat in juli wordt verwacht. “De uitrol van 5G moet worden gestaakt, totdat blijkt dat reële gezondheidsrisico’s uit te sluiten zijn,” zei de advocaat van Stop5GNL tijdens de zitting eerder deze maand.

De Staat mag van de rechter verder met de veiling van de frequenties voor het 5G-netwerk, dat niet alleen veel sneller is dan het huidige VG-netwerk, maar ook stabieler is en mogelijk vast internet kan gaan vervangen. Het systeem maakt gebruik van hogere frequenties en die zouden schadelijk zijn. Volgens de advocaten van de staat houdt Nederland zich echter ruimschoots aan de gestelde limieten.

Volgens de rechter zijn er geen aanwijzingen dat de deskundigen waarop de Staat zich verlaat, onzorgvuldig te werk zijn gegaan en geen oog hebben gehad voor kritiek op de introductie van 5G. Ook heeft de Staat aangegeven te zullen blijven controleren of de limieten niet worden overschreden. Als dat wel het geval is, of als nieuwe inzichten daartoe nopen, zal worden ingegrepen en aanpassingen worden gedaan.

‘Geen reden tot zorg’

Volgens het Agentschap Telecom, dat toeziet op de handhaving van de limieten waaraan telecomproviders zich moeten houden, is er geen reden tot zorg. Het agentschap organiseert 150 metingen per jaar op publieke plekken waarbij de signalen van alle antennes in de buurt worden gemeten. Als er sprake is van te veel straling, wordt er gehandhaafd.

Gevoed door geruchten over een mogelijk verband tussen 5G en de uitbraak van het coronavirus gingen de afgelopen weken op diverse plaatsen in Nederland zendmasten in vlammen op. In heel Nederland werd bij 23 5G-masten brand gesticht. Er zijn drie verdachten aangehouden, onder wie twee broers uit Swifterband. Stop5GNL heeft uitdrukkelijk aangegeven niet met de branden van doen te hebben.

Als het op de veiligheid aankomt, is de stichting echter van mening dat de staat ‘oogkleppen’ op heeft. “De blootstelling aan 5G wordt ons opgedrongen,” klonk het op de zitting begin deze maand. “Het gaat niet om de vraag of de veiligheid van elektromagnetische straling is bewezen, het gaat erom dat de staat 5G wil uitrollen zonder veilig deugdelijk onderzoek daarnaar,” aldus advocaat Thom Beukers.

Bron: Parool

Rapport van 5G-letsel uit Zwitserland 1024 681 admin

Rapport van 5G-letsel uit Zwitserland

De eerste gerapporteerde ‘letsel’ van 5G in een nieuwsbericht komt uit Zwitserland, waar 5G op 102 locaties is gelanceerd. Het wekelijkse Franstalige Zwitserse tijdschrift L’Illustré interviewde mensen die in Genève woonden na de uitrol van 5G met alarmerende details over ziekte.

In hun artikel, With 5G, We Feel Like Guinea Pigs , gepubliceerd op 18 juli 2019, melden ze dat buren elkaar hebben ontmoet om hun veel voorkomende symptomen en veel onbeantwoorde vragen te bespreken.

5G: Het is legaal maar niet veilig

Zodra de antennes waren geïnstalleerd, meldden verschillende bewoners en hele gezinnen in het hart van Genève soortgelijke ongewone symptomen van luid oorsuizen, intense hoofdpijn, ondraaglijke oorpijn, slapeloosheid, pijn op de borst, vermoeidheid en zich niet goed voelen in het huis.

De 29-jarige inwoner van Genève, Johan Perruchoud, belde Swisscom en kreeg te horen dat de 5G-celtorens inderdaad waren geactiveerd op dezelfde dag dat hij de symptomen begon te voelen. Toen anderen Swisscom belden, werd hen verteld dat alles legaal en binnen richtlijnen is.

Zwitserse arts hekelt 5G en roept op tot een moratorium op 5G

Dr. Bertrand Buchs, die ook heeft opgeroepen tot een moratorium op 5G, zegt dat hij steeds meer patiënten met vergelijkbare symptomen heeft gezien. Hij merkt op: “In dit geval gaan onze autoriteiten tegen gezond verstand in … we lopen het risico een catastrofe te ervaren over een paar jaar … er bestaat nog geen serieus onderzoek, wat niet verwonderlijk is als we weten dat deze technologie in China is ontwikkeld Verenigde Staten.

In Zwitserland kunnen we een lijn openen voor mensen die zich slecht voelen, naar deze klachten luisteren en ze onderzoeken. Ons land heeft de middelen en de vaardigheden. Het debat moet worden gestart omdat het verhaal niet afloopt. ”

Swisscom: Miljoenen snelle verbindingen

Swisscom stelt: “5G zal nieuwe kansen creëren voor particuliere klanten en bedrijven in heel Zwitserland. 5G is de nieuwe mobiele communicatiestandaard voor digitalisering, die de extreem snelle verbinding van miljoenen apparaten, dingen en mensen mogelijk maakt. ”Zullen die miljoenen snelle verbindingen communicatie mogelijk maken, of in plaats daarvan mensen verbieden om te communiceren vanwege ziekte?

Geachte dagboek: luid neuriën, veel pijn, misselijkheid, geen slaap

Deze verhalen lopen parallel met die van Anne Mills, auteur van “All EMF’d Up”, die in Duitsland last had van draadloze stralingsvergiftiging toen haar man daar was gestationeerd voor werk. Ze schreef een dagboek met identieke symptomen van die in Genève. Zoals opgemerkt in het Zwitserse tijdschrift L’Illustré, werden haar zorgen, net als die in Genève, afgewezen.

Ze overlegde met de Duitse arts, Dr. Horst Eger, om te bevestigen dat haar symptomen die waren van microgolfziekte bij militair radarpersoneel en mensen die aan microgolftorens werkten. Alle EMF- waarden (elektromagnetische velden): mijn reis door draadloze stralingsvergiftiging en hoe u uzelf kunt beschermen. (2019) Anne Mills

“Mysterieziekte” in Cubaanse en Chinese diplomaten is een magnetronvergiftiging

De New York Times en het CBS rapporteerden onverklaarbare symptomen bij diplomaten die in China en Cuba woonden in 2017 en 2018. De bron bleek microgolfstraling te zijn. UC San Diego hoogleraar geneeskunde, dr. Beatrice Golomb, publiceerde in september 2018 een artikel in Neural Computation, waarin de symptomen worden besproken van de diplomaten die in het buitenland wonen. De symptomen die diplomaten en hun families ervoeren, zoals slaapproblemen, hoofdpijn, vreemde auditieve geluiden, angst en duizeligheid waren vergelijkbaar met die met microgolfziekte gemeld in militaire studies van gepulseerde microgolfstraling. Zie ook nieuwsartikelen hieronder

  • Cubaanse diplomaten waarschijnlijk getroffen door microgolfwapens. 4 september 2018
  • Amerikaanse diplomaten in China lijden aan hersentrauma door krachtige microgolven. 20 maart 2019
  • Bewoners in Sacramento, Californië Symptomen ervaren Nadat 5G-torens in een Sacramento-wijk waren geïnstalleerd, begon een gezin algemene gezondheidsproblemen te krijgen, waaronder hoofdpijn. Dit was zo’n zorg dat de vader een website en een petitie had opgezet om ondersteuning te krijgen voor het stoppen van de 5G-uitbreiding. Sacramento was een van de eersten in de VS om 5G-celtorens toe te staan, met gezondheidsrisico’s die ruim voor de torens op hun plaats kwamen.

De vraag blijft precies welke stralingsfrequenties en welke stralingsniveaus worden uitgezonden door deze buurt 5G-celtorens die naar verluidt ook 4G-frequenties zullen gebruiken. Moet er onafhankelijk worden getest?

Vele anderen lijden aan magnetronziekte / elektrogevoeligheid
Het is gemeld dat 3% tot 30% van de bevolking symptomen heeft die vergelijkbaar zijn met microgolfziekte of elektrosensibiliteit, afhankelijk van het rapporterende land en als milde tot ernstige symptomen worden gemeld.

Bron: JDREPORT.COM

Is WIFI schadelijk? 480 270 admin

Is WIFI schadelijk?

“Wat is het wifi wachtwoord?” is een vraag die tegenwoordig heel normaal is. Wifi lijkt onmisbaar geworden te zijn in onze samenleving en wordt vaak toegejuicht, maar er worden ook kanttekeningen bij deze technologie geplaatst. Want wat is eigenlijk het effect van wifi-straling op onze gezondheid? 

Wifi, oftewel draadloos internet, is tegenwoordig niet meer weg te denken. Er wordt door meer en meer mensen gebruik van gemaakt en is soms zelfs van vitaal belang, zoals in de gezondheidszorg. Door het gebruik van wifi ontstaat er wifi-straling. Van die straling wordt nu door sommigen beweerd dat deze schadelijk is.

Elektromagnetische straling

Wifi-straling is elektromagnetische straling. De ether zit vol met zogenaamde ‘radiofrequente elektromagnetische golven’. Zo’n elektromagnetisch veld (RF veld) werd voorheen voornamelijk door radio en televisie gebruikt, nu maken alle draadloze apparaten er gebruik van. De sterkte van deze velden blijft onder de gezondheidslimieten, maar omdat wifi een relatief nieuw fenomeen is, wordt er nog volop onderzoek gedaan naar de effecten van wifi-straling op onze gezondheid.

Wat zeggen de onderzoeken over wifi?

Er zijn onderzoeken uitgevoerd die aan lijken te tonen dat er wel degelijk een schadelijk effect op kan treden, maar er bestaat nog geen wetenschappelijke eensgezindheid. Sommige landen en organisaties nemen maatregelen om eventuele schade te voorkomen. In Frankrijk bijvoorbeeld is in 2015 besloten een verbod op wifi-installaties in kindercrèches in te voeren. Dit is onderdeel van een nieuwe Franse wet met verschillende maatregelen die de bevolking beter moeten beschermen tegen elektromagnetische straling. Ook zeggen sommige mensen gezondheidsklachten te ervaren vanwege RF-velden in hun buurt. Ze kunnen last hebben van problemen als hoofdpijn, duizeligheid, concentratieproblemen en vermoeidheid. Na onderzoek blijkt echter geen verband gevonden te zijn tussen deze klachten en RF-velden en ook is onduidelijk hoe RF-velden tot deze klachten zouden kunnen leiden.

De Wereld Gezondheidsorganisatie, een gespecialiseerd agentschap dat als doel heeft de gezondheid van de wereldbevolking te verbeteren, sluit niet uit dat sommigen gevoeliger zijn voor elektromagnetische velden dan anderen. Want ook al is straling niet te horen of zien, ons zenuwstelsel neemt het wel waar. Deze organisatie heeft tevens radiofrequente elektromagnetische golven, waaronder wifi valt, geclassificeerd als mogelijk kankerverwekkend en dus mogelijk schadelijk voor de gezondheid.

Het Kennisplatform ElektroMagnetische Velden stelt dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat er gezondheidseffecten optreden bij kinderen bij normale blootstelling aan elektromagnetische velden. Wel is het zo dat er nog weinig onderzoek is gedaan rondom elektromagnetische velden en kinderen, onder andere om ethische redenen. Ook merkt het platform op dat er signalen zijn dat mensen zich zorgen maken over het effect van de straling van bijvoorbeeld wifi op hun kinderen. Het Kennisplatform raadt deze mensen aan de blootstelling te beperken, om zo de zorgen te verminderen.

Nader onderzoek noodzakelijk om te bepalen of wifi schadelijk is

Er is al het één en ander bekend over het effect van wifi-straling op de gezondheid, maar verder onderzoek is noodzakelijk om erachter te komen of wifi echt schadelijk is. De Gezondheidsraad stelt dat nader onderzoek naar lange termijn effecten van blootstelling aan wifi gewenst is.

Tevens raadt deze instelling aan verder onderzoek te verrichten bij met name jonge kinderen, om de invloed van wifi-straling op hun hersenen te onderzoeken.

ZonMw, organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, coördineert het programma ‘Elektromagnetische Velden en Gezondheid’, waar ook het Kennisplatform Elektromagnetische Velden bij betrokken is. Hiervoor is gekozen omdat wetenschappers momenteel onvoldoende de vragen kunnen beantwoorden die spelen bij mensen, zoals hoe schadelijk bijvoorbeeld wifi-straling is voor de gezondheid. Uit de tussentijdse evaluatie blijkt dat de uitgevoerde projecten geen aanwijzingen hebben opgeleverd dat dagelijkse blootstelling aan elektromagnetische velden leidt tot permanente gezondheidsschade. Wel wordt aangegeven dat de wetenschap mogelijke gezondheidseffecten van straling zoals wifi niet volledig uit kan sluiten.

Bron: www.prescan.nl

WhatsApp Neem contact op via WhatsApp