Uitspraak: Staat mag verder met uitrollen van 5G-netwerk 960 598 admin

Uitspraak: Staat mag verder met uitrollen van 5G-netwerk

De eis die de stichting Stop5GNL aanspande tegen de Nederlandse staat over de invoering van het landelijke 5G-netwerk. De techniek, die voor de vijfde generatie mobiele netwerken staat en hoge communicatiesnelheden garandeert, zou volgens de stichting gezondheidsrisico’s opleveren. De rechter is van mening dat de overheid voldoet aan de regels van de Europese telecomwetgeving en de veiligheid in acht neemt.

Een wetenschappelijke basis voor de vrees voor gezondheidsschade zou ontbreken, maar Stop5GNL eiste bij de rechtbank dat de overheid op zijn minst moet wachten op een rapport van de Gezondheidsraad dat in juli wordt verwacht. “De uitrol van 5G moet worden gestaakt, totdat blijkt dat reële gezondheidsrisico’s uit te sluiten zijn,” zei de advocaat van Stop5GNL tijdens de zitting eerder deze maand.

De Staat mag van de rechter verder met de veiling van de frequenties voor het 5G-netwerk, dat niet alleen veel sneller is dan het huidige VG-netwerk, maar ook stabieler is en mogelijk vast internet kan gaan vervangen. Het systeem maakt gebruik van hogere frequenties en die zouden schadelijk zijn. Volgens de advocaten van de staat houdt Nederland zich echter ruimschoots aan de gestelde limieten.

Volgens de rechter zijn er geen aanwijzingen dat de deskundigen waarop de Staat zich verlaat, onzorgvuldig te werk zijn gegaan en geen oog hebben gehad voor kritiek op de introductie van 5G. Ook heeft de Staat aangegeven te zullen blijven controleren of de limieten niet worden overschreden. Als dat wel het geval is, of als nieuwe inzichten daartoe nopen, zal worden ingegrepen en aanpassingen worden gedaan.

‘Geen reden tot zorg’

Volgens het Agentschap Telecom, dat toeziet op de handhaving van de limieten waaraan telecomproviders zich moeten houden, is er geen reden tot zorg. Het agentschap organiseert 150 metingen per jaar op publieke plekken waarbij de signalen van alle antennes in de buurt worden gemeten. Als er sprake is van te veel straling, wordt er gehandhaafd.

Gevoed door geruchten over een mogelijk verband tussen 5G en de uitbraak van het coronavirus gingen de afgelopen weken op diverse plaatsen in Nederland zendmasten in vlammen op. In heel Nederland werd bij 23 5G-masten brand gesticht. Er zijn drie verdachten aangehouden, onder wie twee broers uit Swifterband. Stop5GNL heeft uitdrukkelijk aangegeven niet met de branden van doen te hebben.

Als het op de veiligheid aankomt, is de stichting echter van mening dat de staat ‘oogkleppen’ op heeft. “De blootstelling aan 5G wordt ons opgedrongen,” klonk het op de zitting begin deze maand. “Het gaat niet om de vraag of de veiligheid van elektromagnetische straling is bewezen, het gaat erom dat de staat 5G wil uitrollen zonder veilig deugdelijk onderzoek daarnaar,” aldus advocaat Thom Beukers.

Bron: Parool

Leave a Reply

WhatsApp Neem contact op via WhatsApp